Monday, August 11, 2014

BLUE LAGOON

Wearing my H&M bikini / Ur&Penn sunglasses / clara sandell bellychain

This place!! I heard about the Blue Lagoon through a friend and it was even nicer than I had imagined. The water was crystal clear and so warm. To get there (without a car) we had to take a bus to the middle of nowhere though and walk through a field, but when we got there it was so worth it! :)

//Det här stället alltså!! En kompis berättade om Blå Lagunen, som den kallas, och stället var till och med bättre än jag hade förväntat mig. Vattnet var kristallklart och så varmt. För att komma dit (utan bil) var vi dock tvungna att stiga av bussen mitt i ödemarken och gå igenom en åker, men det var så värt det! :)

No comments:

Post a Comment